riblji fond

Svake godine na jezeru Žabar se vrše redovna i planska poribljavana, pre svega šaranom, a i nekim vrstama grabljivica.
U proteklih 2-3 godine riblji fond jezera Žabar je značajno uvećan. S obzirom na to da se sve ribe koje su ubačene prethodno čipuju, kao i sve stare, odnosno autohtone ribe koje se ulove, imamo vrlo precizne podatke o stanju ribljeg fonda: zdravstvenom stanju, prirastu i eventualnom uginuću ribe.

U našem jezeru se nalazi preko 1.500 čipovanih riba (šarana). Riba se redovno hrani i dohranjuje u periodima godine kada nema velikog „pritiska” ribolovaca te je zabeležen prosečan prirast od preko 3 kg po komadu ribe. Prema našoj evidenciji u jezeru se nalazi preko 20 tona šarana i 3-4 tone amura različitih težina i fenotipova.

Pored glavnog jezera osposobili smo i vlastiti uzgoj šarana u kojem smo proizveli oko 100 jedinki koje ostaju u intenzivnom uzgoju i koje će, kad dostignu određenu kilažu, biti prebačene u pecalište. Trend redovnog poribljavanja kapitalnim primercima ribe planiramo da nastavimo i u narednim godinama.

briga o ribi

Na jezeru se po potrebi redovno vrši plansko hranjenje i dohranjivanje ribe. Počevši od sezone 2017, uveli smo redovno hranjenje ribe. Na svim pozicijama  postavljena je po jedna atropa uz koju se dohranjuje riba bez obzira na prisustvo ribolovaca. To radi ribočuvarska služba i to:
nedeljom od 17 do 19 h
utorkom od 8 do 10 h
četvrtkom od 8 do 10 h

Ovo dohranjivanje veoma je bitno jer riba ima oigromnu potrebu za hranom. Naše iskustvo govori da ribolovci ne hrane dovoljno, pa smo odlučili da sprovedemo ovu meru.

Osim toga, često se obavlja dezinfekcija vode. To je mera koju je nemoguće vremenski planirati jer je usko povezana sa varijabilnim faktorima kao što su klimatski uslovi, fizičko-hemijska svojstva vode u određenim delovima ribolovne sezone. itd. Zbog toga se nikad ne zna kada će morati da se vrši deyinfekcija, osim u rano proleće kada se vrši preventivno zakrečivanje jezera, odnosno dezinfekcija krečom.

Ribočuvarska služba će od početka ribolovne sezone 2017, a pre početka ribolova, svim ribolovcima vršiti dezinfekciju mrežice meredova. Razlog je smrtonosni koi virus. Svoje kredlove (kade) za prihvat ribe i sak za vaganje zabranjeno je donositi na jezero. Moraju se koristiti isključivo oni sa jezera. Jezero će pored kredlova i sakova za merenje obezbediti i tronošce za vaganje, i oni će biti besplatni.
Sve pomenute mere, i eventualne nove u narednim godinama, uvedene su i uvodiće se u skladu sa razvojem nauke i tehnologije, a u cilju unapređenja i zaštite ribljeg fonda.