Pozicije

Na vodi se nalazi uređena staza sa 20 numerisanih pozicija (boksova), koje nude komforno i neometano obavljanje kako takmičarskog tako i „slobodnog“ sportsko-rekreativnog ribolova. Svaka pozicija ima uređenu nadstrešnicu sa stolom i klupama. Mesta broj: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 imaju bungalove. U svakom sektoru postoji po jedan novi poljski toalet. Dozvoljen je ulazak automobilima do ribolovne pozicije bez obzira na dužinu obavljanja ribolova. Svaka pozicija opisana je fotografijama. Za informacije klikni na mapi na željenu poziciju.

Dubina jezera

U priloženim slikama možete videti dubinu jezera po pozicijama, kako u običnom tako i u 3D prikazu.