Novo! – Boile jezero Žabar

Poštovane kolege ribolovci,

Obaveštavamo vas da smo pokrenuli proizvodnju boila za potrebe hranjenja i dohrane ribe na našem jezeru. Želimo da postignemo što veći prirast ribe i da očuvamo i unapredimo riblji fond.

U proteklom periodu proučavali smo i trudili smo se da saznamo koji bi sastojci tj. hrana naš boili miks učinili što kvalitetnijim. Konsultovali smo istaknute profesore ribarstva, ihtiologe, mnogobrojne ribolovce, kao i ljude koji se dugi niz godina bave proizvodnjom hrane i uzgojem šarana. Uz njihovu pomoć, uspeli smo da napravimo boili miks, odnosno boilu, koja će sadržati 39% proteina i koja će zbog niza svežih i prirodnih komponenti u svom sastavu, biti lako svarljiva. Tako izbalansirana boila obezbediće optimalan prirast i kondiciju ribe na našem jezeru.

U toku ribolovne sezone 2018. vršićemo redovno i plansko hranjenje ribe na celom jezeru. Riba će se hraniti tri puta nedjeljno i to: nedjeljom, utorkom i četvrtkom u vremenskom terminu od 08-10 sati. Hranjenje će se obavljati na svim pozicijama i to na mestima (hranilištima) koja će biti vidno markirana. Hranićemo svako mesto, na svim pozicijama bez izuzetka, bilo da su ona zauzeta ili ne. Prihrana će se vršiti u navedeno vreme sa 2-4 kg boila (količina će zavisiti od temperature vode) i 5 kg kuvanog kukuruza.

Pored kondicije i prirasta ribe, cilj nam je i da sistematskim i upornim hranjenjem, ribu naviknemo da dolazi na hranjena mesta i da se kreće po celom jezeru. Ako se riba, u potrazi za hranom bude više kretala, mi ćemo postići to da će sve ribolovne pozicije postati atraktivnije i da će ribolovci moći ostvariti bolje ulove i svoje ribolovne kampanje učiti uspješnijim.

Boile kojima ćemo hraniti ribu moći će se kupiti na jezeru po proizvodnim cenama i to u pakovanju od 5 kg. U ponudi ćemo imati veličine 18 i 22 mm. Cena jednog kilograma boila je 10 KM odnosno 5 Eura.

Ribolovcima će i dalje biti dozvoljeno da hrane i love ribu svojim boilama i to u neograničenim količinama.

U nadi da će ova odluka naići na razumijevanje, svim ribolovcima želimo uspješnu predstojeću ribolovnu sezonu!

Hvala!