cenovnik

Vrsta usluge merna jedinica cena PDV 17% UKUPNO
Dozvola za ribolov(maks. 3 štapa) 24h  25 EUR 4.25 EUR 29,25 EUR
DOZVOLA ZA LOV NA GRABLJIVICE 24H  2o EUR 3.40 EUR 23,40 EUR
Upotreba bungalova 24h 20 EUR 3,40 EUR 23,40 EUR
Upotreba čamca 24h 5 EUR 0,85 EUR 5,85 EUR
Kukuruz 12 kg 3 EUR 0,51 EUR 3,51 EUR
PRAVO IZMENE OVOG CENOVNIKA ZADRŽAVA D.O.O. VULKAN JEZERA, DONJI ŽABAR.