Aeratori za jezero bogatije kiseonikom

Tokom izuzetno toplog leta 2017. godine u više navrata bilo je po nekoliko nedelja kada su temperature bile paklene. Zbog velikih vrućina, bili smo prinuđeni da u jezero Žabar ubacimo 6 aeratora koji prave veštački protok vode i aeraciju, odnosno bogate vodu kiseonikom. Osim toga, aeratori regulišu i ph vrednost vode, tačnije, smanjuju mogućnost velikih oscilacija ph vrednosti na dnevnom nivou. Naravno, to dovodi do toga da se riba intenzivnije hrani i ne pravi takozvane „prekide“ u ishrani.

Aeracija, uz već ustaljenu dezinfekciju krečom i plavim kamenom, koje sprovodi ribočuvarska služba, trebalo bi da u budućnosti obezbedi bolji biohemijski kvalitet vode i, samim tim, popravi uslove života kapitalnih primeraka riba.

Ihtiolozi su potvrdili da će aeratori u zimskom periodu činiti još jednu bitnu stvar za jezero Žabar. Naime, oni bi trebalo da obezbede veštački tok vode i u hladnim uslovima, što bi učinilo da se šarani i ostale vrste riba koje nastanjuju jezero, duže hrane. To pokretanje vode neće dozvoliti da jezero ledi u zimskom periodu kada su niske temperature (osim pri ekstremno niskim temperaturama). Na jezerima na kojima se ledeni pokrivač dugo zadržava može doći do ozbiljnih oštećenja ribljeg fonda. To je naročito aktuelno na komercijalnim jezerima kao što je naše, u kojem je koncentracija ribe izuzetno velika.

Briga o ribi pre svega! Bistro!
Mišo Jović