Ribolov na jezeru Žabar obavlja se samo i isključivo po principu i u skladu sa pokretom „Uhvati i pusti“ (Catch & Release), te se svi uhvaćeni primerci ribe nakon merenja i fotografisanja u što kraćem roku vraćaju u vodu.
Na jezeru je zastupljen šaranski ribolov” i koriste se savremene metode lova šarana i amura. Pored toga, nakon završetka sezone šaranskog ribolova“, dozvoljen je ribolov grabljivica, varaličarenjem (01. 11–01. 03. u svim ribolovnim sezonama).
Na osnovu izvršenih analiza i postignutih ulova u prethodnim sezonama utvrđeno je da naše jezero poseduje mnogobrojne primerke šarana i amura od 10 pa čak i do 40 kg. U jezeru se može naći i veliki broj kapitalnih primeraka grabljivih vrsta ribe: som, štuka, smuđ, bucov.

Krenite i ponesite samo neophodno!
Mi smo obezbedili smeštaj. Nudimo dvokrevetne i trokrevetne bungalove. Na jezeru besplatno dobijate: kredlove (kade) za prihvat ribe, slingove za merenje, tronošce… Kod nas možete kupiti i hranu za ribu: kukuruz, pelete i kvalitetne boile koje provereno rade na našem jezeru.

Čekamo vas! Ostvarite ulov vaših snova!